نقدهای منتشر شده توسط اعضای رسمی جامعه

مرثیه برای معمار یا فهم اثر او؟ / حمیدرضا خوئی

مرثیه برای معمار یا فهم اثر او؟ تأملی طراحانه در وجهی از بنای مرکز فرهنگی اصفهان اثر «فرهاد احمدی» «سازماندهی سنتی و اجزاء مستقل» مرثیه‌گفتن برای هنرمندان یا متفکران یا دانشمندانْ کاری خلاف [ بیشتر بخوانید... ]

Load More Posts