سازگارِ ناسازگار: ساختمان شماره ۳۸ (فایبر جیم)/علی داراب زاد

ساختمان شماره ۳۸-فایبر جیم دفتر معماری بوژگان-حامد بدری احمدی ساختمان [ بیشتر بخوانید... ]

2024-01-24T15:20:50+03:302024-01-24|

معضل مسکن و ضرورت رویکرد معماری برای مردم / هومن رشیدزاده

امروزه رشد چشمگیر جمعیت در شهرهای بزرگ ایران [ بیشتر بخوانید... ]

2021-01-12T14:47:39+03:302021-01-12|
Go to Top