پیرامون نقد معماری ایران در سده واپسین؛ گفتگوی اعضا جامعه منتقدین و میهمانان درباره «معاصر» بودن

چهارشنبه، ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

در پلتفرم کلاب هاوس

با حضور:

مهشید معتمد

محسن نطنج

پریسا ستایش

حمیدرضا خوئی

حمید ناصرخاکی

محسن موسوی

حسام عشقی صنعتی

(بخش پرسش و پاسخ به دلیل عدم ارتباط با محتوای اصلی حذف شده است)