نوشتن از معماری: گفتگویی پیرامون کتاب «معماری‌نویسی»

یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

به دعوت حبیب طالبی

مهشید معتمد

با حضور شنوندگان محترم

*لازم به ذکر است که مسئولیت گفته‌ها بر عهده سخنران‌‌ها بوده و وبسایت جامعه منتقدین و نویسندگان صرفاً منتشرکننده این گفتگو است.