جامعه منتقدین و نویسندگان معماری از روز یازدهم دی ماه 1399 مصادف با روز جهانی کپی رایت و مقارن با 2021/01/01 با دعوت از عموم نویسندگان و منتقدان ارزشمند معماری ایران آغاز به فعالیت خواهد نمود. هدف از راه اندازی این جامعه که از طریق وبسایت رسمی خود به آدرس www.sacw.ir و حسابهای رسمی در شبکه های اجتماعی وابسته با مخاطبین خود گفتگو می نماید، افزایش فرهنگ نقادی و ارتقای علم نقد معماری است. اعضاء پایگاه می کوشند بصورت ماهانه با مطالبی که بصورت اختصاصی برای جامعه نوشته میشود، بر غنای آن بیافزایند و فضای گفت و شنودی را مهیا نمایند. جامعه می کوشد در آینده اقدامات خود را توسعه دهد. جامعه هیچگونه درآمد ویژه و پنهانی ندارد و تمام فعالیتهای آن بصورت داوطلبانه و خیرخواهانه با همراهی جمعی از اعضاء انجام می پذیرد.