متقاضیان محترم جهت عضویت در جامعه منتقدین و نویسندگان معماری لازم است تا حداقل ۱۰ متن انتقادی در وبسایت‌ها یا نشریات معتبر منتشر نموده باشند. برای این مهم کافیست لینک ده متن منتشر شده خود را به ایمیل رسمی جامعه ارسال نمایید تا بررسی گردد.

همچنین به جهت کمک به علاقه مندان حوزه نقد، نوشتارهای منتشرشده در وبسایت رسمی جامعه منتقدین و نویسندگان نیز که فرایند تایید را با موفقیت طی نموده اند، به عنوان پیشینه‌ی مرتبط و یکی از 10 مقاله مذکور مورد قبول است.

لازم به ذکر است که این متون باید فارغ از رده‌بندی‌های مرسوم علمی پژوهشی بوده و متمرکز بر حوزه های نقد و نظریه(ایران و جهان ، معماری و طراحی داخلی و شهرسازی و ….) باشد.

افراد تأیید شده، از طریق ایمیل مطلع شده و به عضویت موقت ۶ماهه درخواهند آمد و پس از اتمام مدت ۶ماه، عضو دائم انجمن خواهند بود. فعالیت 6 ماه اولیه در دائم شدن افراد مهم و ملاک است.

یادآور می گردد انتشار مقالات در جامعه منوط به عضویت حتمی در جامعه ندارد و افراد می‌توانند مطالب نقد و نظریه خود را طبق شرایط ارسال متن برای جامعه ارسال نمایند.