نقد، گفتمان و نوشتار برای پیشبرد معماری

شعار بنیادین جامعه منتقدین و نویسندگان معماری به شکل واضحی بر نوشتن به عنوان یک نوع ابزار ابراز اندیشه تاریخی و کنش علمی فرهنگی که موجب اعتلای جامعه و حرف می‌شود تأکید دارد. بدین منظور اعضای جامعه در حال طراحی جوایز و مسابقات متعددی هستند تا هم فرصتی برای تقدیر از بزرگان و انتقال تجارب ملی و بین المللی به دیگران مهیا گردد و هم بستری برای شکوفایی و معرفی استعدادهای برتر موضوع ایجاد گردد. این رویدادهای ازطریق همین وبسایت و صفحات رسمی ما در فضی مجازی اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.

جایزه سالیانه
دوره 1400
http://sacw.ir/awards/annual-1400/