نقدهای منتشر شده توسط اعضای رسمی جامعه

یادداشتی بر نقد کاوه منصوری به پروژه اقامتگاه ماجرا سروش مجیدی، عضو گروه طراحی پروژه یادداشت زیر در پاسخ به نقد «از نقشه‌ ای ناتمام برای افتادن به جان زمین تا بندبازی روی [ بیشتر بخوانید... ]

Load More Posts