نقدهای منتشر شده توسط اعضای رسمی جامعه

آثار برتر اولین مسابقه سالیانه جامعه منتقدین و نویسندگان معماری، نقدهای منتخب

اصل بر برائت است؟ معماریِ جدایی؛ تجسمِ زندگیِ دوگانه جامعه‌ ایرانی دچار شکاف دیالکتیکی است. معماری دهه‌ آخر قرن چهارده شمسی هم به تبعیت از جریان‌ های کف جامعه، معماری شکاف است و [ بیشتر بخوانید... ]

آثار برتر اولین مسابقه سالیانه جامعه منتقدین و نویسندگان معماری، رتبه پنجم

مکعب‌های سفید؛ معماری برای معمار یا معماری برای مردم؟ مقدمه نقد در نگاه غالب جامعه، همان عیب‌جویی، خرده‌گیری یا قضاوت بی‌رحمانه در مورد شخص یا موضوعی تلقی می‌گردد. اما در دیدگاه تخصصی‌تر، نقد [ بیشتر بخوانید... ]

آثار برتر اولین مسابقه سالیانه جامعه منتقدین و نویسندگان معماری، رتبه چهارم

حلقه معماریِ پروپاگاندا: معماری یا ضد معماری؟ لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان! هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم. مقدمه پیروی [ بیشتر بخوانید... ]

آثار برتر اولین مسابقه سالیانه جامعه منتقدین و نویسندگان معماری، رتبه سوم

پرابلماتیک طراحی خانه؛ نقدی بر یک وضعیتِ‌ ساختاری «می‌توان امر نقادانه را نوعی از دانش نامید که محتوای خود را با پرکردن یک چهارچوبِ از پیش داده‌شده‌ توسط اطلاعات جدید فراهم نمی‌کند، بلکه [ بیشتر بخوانید... ]

Load More Posts