پیرامون نقد معماری ایران در سده واپسین؛ گفتگوی اعضا جامعه منتقدین درباره نقد معماری و نگرش‌های آن

یکشنبه، ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰

در پلتفرم کلاب هاوس

با حضور:

مهشید معتمد

محسن نطنج

پریسا ستایش

حمیدرضا خوئی

حمید ناصرخاکی

محسن اکبرزاده

و گفتگو با تعدادی از حاضرین محترم