پیرامون نقد معماری ایران در سده واپسین: شیوه‌های انتخاب اثر برای نقد

یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

در پلتفرم کلاب هاوس

با حضور:

مهشید معتمد

محسن نطنج

پریسا ستایش

حمیدرضا خوئی

حمید ناصرخاکی

علیرضا کریمی کلور

و نوشته‌ای از حسام عشقی صنعتی