در روزگار رسانه‌ های اجتماعی، گاه چند خط نوشتار انتقادی به همراه یک تصویر می ‌تواند تأثیرگذاری وسیع ‌تر (و البته نه لزوماً عمیق ‌تری) داشته باشد. برخی از این متون کوتاه و شخصی، نگاه جدیدی به موضوع خود دارند، نکته ظریفی را بیان می‌کنند، یا منظر متفاوتی نسبت به نگاه رایج به مسئله اتخاذ کرده‌ اند. مخاطبان این نظرات نیز گاه آن ها را در راستای دیدگاه خود می یابند و با بازنشرشان، در اشاعه و آگاهی از مسئله مد نظر می کوشند. جامعه نویسندگان و منتقدین معماری در راستای ثبت این درنگ های لحظه ای، فضای جدیدی را فراهم کرده است تا این نظرات با سهولت منتشر شوند و تعامل حرفه مندان را رقم بزند.

در همین راستا از مخاطبان محترم دعوت می شود تا نظرات خود را برای ایمیل جامعه نویسندگان و منتقدین معماری به آدرس sacwir@gmail.com ارسال نمایند.

خوانندگان محترم می‌ توانند مطالب وبلاگ را با برچسب «روزنوشت» مطالعه و دنبال نمایند.

مهشید معتمد

دبیر جامعه نویسندگان و منتقدین معماری